Puslapis kraunamas...
LR APLINKOS MINISTERIJA Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Priimtų sprendimų apskundimo tvarka

MARIJAMPOLĖS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIIMTŲ SPRENDIMŲ APSKUNDIMO TVARKA

2012-10-31

MARIJAMPOLĖS  REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO  

PRIIMTŲ SPRENDIMŲ APSKUNDIMO TVARKA

         Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 365 straipsnio 2 dalies 3 punktu skelbiame Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau - Departamentas) priimtų sprendimų apskundimo tvarka:

1. Asmuo, nesutinkantis su Departamento priimtu sprendimu arba atsakymu į jo prašymą, arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo (skundo) nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui nebuvo išsiųstas, turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2010, Nr. 81-4228) trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administracinių ginčių komisijų įstatymo (Žin., 1999, Nr.13-310) nustatyta tvarka Administracinių ginčių komisijai, Lietuvos Respublikos administracinių bylųteisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka Kauno apygardosadministraciniam teismui.

2. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo (Žin., 1998, Nr. 110-3024; 2004, Nr.170-6238) nustatyta tvarka.

3. Asmuo, nesutinkantis su Departamento pareigūno priimtu nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje skundą gali paduoti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka apylinkės teismui per nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusį departamentą (pareigūną).