Puslapis kraunamas...
LR APLINKOS MINISTERIJA Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Struktūriniai padaliniai

Marijampolės RAAD struktūriniai padaliniai

2018-06-01

Finansų skyrius- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento struktūrinis padalinys, vykdantis departamento finansinę apskaitą.

 

Administracinių bylų nagrinėjimo skyrius - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento struktūrinis padalinys teisinėmis priemonėmis ginantis departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismo, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos institucijose, užtikrinantis teisinį ieškinių bei bylų medžiagos įforminimą, nagrinėjantis administracinių teisės pažeidimų bylas pagal departamento pareigūnų bei neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

 

Administravimo ir teisės skyrius - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento struktūrinis padalinys, vykdantis departamento organizacinių, tvarkomųjų dokumentų rengimą bei jų teisėtumo užtikrinimą, teisinėmis priemonėmis ginantis departamento, kaip valstybės interesų reiškėjo, interesus visų instancijų teismuose, organizuojantis personalo parinkimą, personalo dokumentų tvarkymą, transporto priemonių tvarkymą, administracinių patalpų priežiūrą, atsakingas už energetinio ūkio, šilumos ir vandens racionalaus panaudojimo kontrolę, teritorijos priežiūrą ir materialinių priemonių tiekimą, užtikrinantis kompiuterinių sistemų ir organizacinės technikos darbą, tinkamą dokumentų tvarkymą pagal nustatytą dokumentacijos planą.

 

Mokesčių ir atliekų kontrolės skyrius - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento struktūrinis padalinys, vykdantis mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis, mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius kontrolę, į vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir pakuočių atliekų bei pakartotinio naudojimo pakuočių apskaitą, atliekantis savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų (toliau SAARSP) panaudojimo pagal tikslinę paskirtį kontrolę.

 

Kontrolės organizavimo skyrius - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento struktūrinis padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, išskyrus cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse, priežiūrą bei ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą Marijampolės regione.

 

Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija - Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento struktūrinis padalinys, vykdantis gyvūnijos išteklių apsaugos ir naudojimo kontrolę Marijampolės regione - Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių teritorijose.

 

Marijampolės agentūra - Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento struktūrinis padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Marijampolės savivaldybės teritorijoje.

 

Kalvarijos agentūra - Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento struktūrinis padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Kalvarijos savivaldybės teritorijoje.

 

Kazlų Rūdos agentūra - Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento struktūrinis padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje.

 

Vilkaviškio rajono agentūra - Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento struktūrinis padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

 

Šakių rajono agentūra - Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento struktūrinis padalinys, vykdantis aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Šakių rajono savivaldybės teritorijoje.