Puslapis kraunamas...
LR APLINKOS MINISTERIJA Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Pranešimai apie parengtas poveikio aplinkai vertinimo programas

UAB "Arvi cukrus" pateikė informaciją apie paruoštą PAV programą

2010-09-16

UAB „Arvi cukrus“ informuoja, kad planuojamai ūkinei veiklai „Cukraus gamybos didinimo, numatant cukraus gamybą iš pusfabrikačių bei esamos katilinės rekonstravimas, numatant joje deginti skystąjį biokurą (gaminamą iš gyvulinės kilmės riebalų) bei mazutą“ paruošta poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius - UAB “Arvi cukrus“, P. Armino g. 65, LT 68127 Marijampolė, tel.: +370 343 97818, +370 343 97810, faksas: +370 343 54289.
Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – UAB „Inžinerinės projekto dalys“, Savanorių pr. 241-46, Kaunas, tel/faks. (+370 37) 33 03 82, mob. +370 614 88 190.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – P. Armino g. 65, LT 68127 Marijampolė.
PAV subjektai, kurie nagrinės PAV dokumentus: Marijampolės apskrities viršininko administracija; Marijampolės miesto savivaldybės administracija; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinis padalinys; Marijampolės visuomenės sveikatos centras; Marijampolės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje - Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas.
Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa 10 darbo dienų laikotarpyje nuo šio skelbimo datos galima susipažinti UAB „ Arvi cukrus “ P. Armino g. 65, LT 68127 Marijampolė, tel.: +370 343 97818, +370 614 88190, faksas: +370 343 54289.. Motyvuoti pasiūlymai (raštu, el.paštu) dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV programos teikiami PAV dokumentų rengėjui (adresas: UAB „Inžinerinės projekto dalys“, Savanorių pr. 241-46, Kaunas, kontaktinis asmuo Linas Povilaitis, mob, +370 614 88 190). Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Marijampolės RAAD PAVNS informacija
Projektuotojas L. Povilaitis
(mob. 8-614-88 190)