LR APLINKOS MINISTERIJA Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas

Naujienos

Nauji reikalavimai dėl medžių ir krūmų genėjimo ar pašalinimo

2018-06-25

Nuo liepos 1 dienos įsigalios nauji reikalavimai norintiems genėti ar pašalinti medžius bei krūmus.

Aktuali informacija kūdrų kasėjams Kalvarijos savivaldybės teritorijoje

2017-11-17

2012 liepos 12 d. LR Aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašas (Žin. 2012, Nr. 84-4421), kuris nustato šių telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkos apsaugos reikalavimus.

XML