Puslapis kraunamas...
LR APLINKOS MINISTERIJA Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Pranešimai apie priimtas poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadas - archyvas


ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB „MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ PŪV – MARIJAMPOLĖS REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ MECHANINIO BIOLOGINIO APDOROJIMO (MBA) ĮRENGINIŲ STATYBA – RINGOVĖLĖS K., MARIJAMPOLĖS SAV. PAV
ATRANKOS IŠVADA DĖL MAŽŲJŲ KALAKUTŲ FERMOS "MAŽIEJI KALAKUTAI" PRAPLĖTIMO, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL TABARŲ SMĖLIO KARJERO PRAPLĖTIMO, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO PRIE ČISAVOS GRUNTO KARJERO
SAVIVALDYBĖS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – KOLUMBARIUMO IR KAPINIŲ ĮRENGIMAS – TYLIOJOJE G. 13, MARIJAMPOLĖ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB „TURTAUSTA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – SANDĖLIAVIMO PASTATO (LOGISTIKOS CENTRAS) SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS STATYBA – KVIETIŠKIO K., KAZLŲ RŪDOS SAV
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB “TOP GREEN” PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – VĖJO JĖGAINĖS GALIOS PADIDINIMO NUO 250 KW IKI 350 KW - GRAJAUSKŲ K., BARTNINKŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV.
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB “GREGALIS” PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – VĖJO JĖGAINĖS GALIOS PADIDINIMO NUO 250 KW IKI 350 KW - VIDGIRIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV.
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB “VĖJO TRAUKA” PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – VĖJO JĖGAINĖS GALIOS PADIDINIMO NUO 250 KW IKI 350 KW - SKROBLŲ K., BARTNINKŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV.
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – KOLUMBARIUMO IR KAPINIŲ ĮRENGIMAS – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – MARIJAMPOLĖS ŠAUDYKLOS ĮRENGIMAS IR AUTOMOBILIŲ SPORTO KOMPLEKSO PLĖTRA – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – GINTARO PETREVIČIAUS NETINKAMŲ EKSPLOATUOTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ DEMONTAVIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS IR EKSPLOATAVIMAS – LENTPJŪVĖS G. 2 A, KAIMELIO K., KIDULIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV. PAV
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – UAB „TELE 2“ JUDRIOJO SKAITMENINIO RADIJO RYŠIO TINKLO BAZINĖS STOTIES NR. 909.1 (H – 80M) STATYBA ŽEMĖS SKLYPE KAD. NR. 5176/0002:303, MIKLAUSĖS K., SANGRŪDOS SEN., KALVARIJOS SAV. - PAV
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - KALVARIJOS BIOLOGIŠKAI SUYRANČIŲ SODŲ IR PARKŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS PAJĖGUMŲ DIDINIMAS NUMATANT PER METUS PRIIMTI 2900 T ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ - POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – KAZLŲ RŪDOS BIOLOGIŠKAI SUYRANČIŲ SODŲ IR PARKŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS PAJĖGUMŲ DIDINIMAS NUMATANT PER METUS PRIIMTI 3000 T ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ - POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - VILKAVIŠKIO BIOLOGIŠKAI SUYRANČIŲ SODŲ IR PARKŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS PAJĖGUMŲ DIDINIMAS NUMATANT PER METUS PRIIMTI 3100 T ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ - POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - ŠAKIŲ BIOLOGIŠKAI SUYRANČIŲ SODŲ IR PARKŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS PAJĖGUMŲ DIDINIMAS NUMATANT PER METUS PRIIMTI 3200 T ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ - POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - ASOCIACIJOS „ŠVENTRAGIS“ NARIŲ DALIES VALDOMŲ SKLYPŲ SAUSINIMO SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA - POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO PRIE ČISAVOS GRUNTO KARJERO, ĮRENGIMAS – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - VĖJO JĖGAINĖS GALIOS PADIDINIMAS NUO 250 kW iki 350 kW - GRAJAUSKŲ K., BARTNINKŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (SKLYPO KADASTRINIS NR. 3950/0001:8) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – VĖJO JĖGAINĖS GALIOS PADIDINIMAS NUO 250 kW iki 350 kW - VIDGIRIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (SKLYPO KADASTRINIS NR. 3950/0004:18) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - VĖJO JĖGAINĖS GALIOS PADIDINIMAS NUO 250 kW iki 350 kW - SKROBLŲ K., BARTNINKŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (SKLYPO KADASTRINIS NR. 3950/0001:28) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS –12500 T TALPOS GRŪDŲ ELEVATORIAUS, DŽIOVYKLOS, 160 M2 LABORATORIJOS PASTATO IR 5000 M2 AIKŠTELĖS STATYBA - JUNGĖNŲ KAIME, KALVARIJOS SENIŪNIJOJE
ATRANKOS IŠVADA DĖL NETINKAMŲ NAUDOTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ (NETP) DEMONTAVIMAS IR SAUGOJIMAS – VYTAUTO G. 76, KALVARIJOJE, KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ PANAUDOJIMAS ELEKTROS GAMYBAI (3- JŲ PO 350 KW GALIOS VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBA) – MIKALAUKOS K., KALVARIJOS SEN., KALVARIJOS SAV. PAV
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS -12500 T TALPOS GRŪDŲ ELEVATORIAUS, DŽIOVYKLOS, 160 M2 LABORATORIJOS PASTATO IR 5000 M2 AIKŠTELĖS STATYBA - POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - ŠAKIŲ RAJONO BARZDŲ, BALTRUŠIŲ KADASTRINIŲ VIETOVIŲ DALIES MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA - POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - ŠAKIŲ RAJONO PLOKŠČIŲ KADASTRINĖS VIETOVĖS DALIES MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA - POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - GUDKAIMIO MELIORACIJOS ĮRENGINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA - POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ (ENTP) ARDYMAS – RUDIŠKIŲ KAIMAS, MARIJAMPOLĖS SENIŪNIJA MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ (SKLYPO KADASTRINIS NR. 5114/0001:0048) PAV
ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB „TRANSEXPORT“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APDOROJIMAS – SASNAVOS G. 70, MARIJAMPOLĖJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB “PPR INVESTICIJOS” PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – 350 KW GALIOS VĖJO JĖGAINĖS STATYBA – RŪKŠTĖNŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB “VERTIKALUS LŪŽIS” PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – 350 KW GALIOS VĖJO JĖGAINĖS STATYBA – GEISTERIŠKIŲ K., KETURVALAKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB “RR INVEST” PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – 350 KW GALIOS VĖJO JĖGAINĖS STATYBA – GRAŽIŠKIŲ MSTL., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV PAV
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB “GJ 220” PŪV – ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA, NAUDOJANT ALTERNATYVIOS ATSINAUJINANČIOS VĖJO ENERGIJOS IŠTEKLIUS (350 KW GALIOS VĖJO JĖGAINĖS STATYBA) – VIDGIRIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB “GJ 220” PŪV – ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA, NAUDOJANT ALTERNATYVIOS ATSINAUJINANČIOS VĖJO ENERGIJOS IŠTEKLIUS (350 KW GALIOS VĖJO JĖGAINĖS STATYBA) – BERŽINIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV.
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB “GJ 220” PŪV – ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA, NAUDOJANT ALTERNATYVIOS ATSINAUJINANČIOS VĖJO ENERGIJOS IŠTEKLIUS (350 KW GALIOS VĖJO JĖGAINĖS STATYBA) - SKROBLŲ K., BARTNINKŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV.
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB “GJ 220” PŪV – ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA, NAUDOJANT ALTERNATYVIOS ATSINAUJINANČIOS VĖJO ENERGIJOS IŠTEKLIUS – RŪGŠTĖNŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV.
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB “GJ 220” PŪV – ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA, NAUDOJANT ALTERNATYVIOS ATSINAUJINANČIOS VĖJO ENERGIJOS IŠTEKLIUS (350 KW GALIOS VĖJO JĖGAINĖS STATYBA) - GRAJAUSKŲ K., BARTNINKŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV.
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ PANAUDOJIMAS ELEKTROS GAMYBAI (3- JŲ PO 350 KW GALIOS VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBA) - MIKALAUKOS KAIME, KALVARIJOS SENIŪNIJOJE, KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE PAV
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ (ENTP) APDOROJIMAS - SASNAVOS G. 70, MARIJAMPOLĖJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - 350 KW GALIOS VĖJO JĖGAINĖS STATYBA – GEISTERIŠKIŲ K., KETURVALAKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. PAV
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA, NAUDOJANT ALTERNATYVIUS ATSINAUJINANČIOS VĖJO ENERGIJOS IŠTEKLIUS (350 KW GALIOS VĖJO JĖGAINĖS STATYBA) - RŪKŠTĖNŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. PAV
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA, NAUDOJANT ALTERNATYVIUS ATSINAUJINANČIOS VĖJO ENERGIJOS IŠTEKLIUS (350 KW GALIOS VĖJO JĖGAINĖS STATYBA) - GRAJAUSKŲ K., BARTNINKŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. PAV
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA, NAUDOJANT ALTERNATYVIUS ATSINAUJINANČIOS VĖJO ENERGIJOS IŠTEKLIUS (350 KW GALIOS VĖJO JĖGAINĖS STATYBA) - VIDGIRIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. PAV
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA, NAUDOJANT ALTERNATYVIUS ATSINAUJINANČIOS VĖJO ENERGIJOS IŠTEKLIUS (350 KW GALIOS VĖJO JĖGAINĖS STATYBA) - BERŽINIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. PAV
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA, NAUDOJANT ALTERNATYVIUS ATSINAUJINANČIOS VĖJO ENERGIJOS IŠTEKLIUS (350 KW GALIOS VĖJO JĖGAINĖS STATYBA) - SKROBLŲ K., BARTNINKŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. PAV
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - PREKYBOS SALONŲ STATYBA - GIRĖNŲ KAIME, ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (SKLYPO KADASTRINIS NR. 8435/0002:170) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA, NAUDOJANT ALTERNATYVIUS ATSINAUJINANČIOS VĖJO ENERGIJOS IŠTEKLIUS (350 KW GALIOS VĖJO JĖGAINĖ) – GRAŽIŠKIŲ MSTL., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV.
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA, NAUDOJANT ALTERNATYVIUS ATSINAUJINANČIOS VĖJO ENERGIJOS IŠTEKLIUS (350 KW GALIOS VĖJO JĖGAINĖ) - RŪKŠTĖNŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV.
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – GAMYBINIO NAŠUMO APIMČIŲ PADIDĖJIMAS DĖL NAUJŲ ĮRENGIMŲ ĮDIEGIMO – PRAMONĖS G. 13, VILKAVIŠKYJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – MARIJAMPOLĖS KATILINĖS REKONSTRUKCIJA ĮRENGIANT BIOKURU KŪRENAMĄ VANDENS ŠILDYMO KATILĄ IR KONDENSACINĮ DŪMŲ EKONOMAIZERĮ – GAMYKLŲ G. 8, MARIJAMPOLĖJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - TRUMPALAIKIO POILSIO STATINIŲ STATYBA VIŠČIAKAIMIO KAIME, ŠEIMENOS SENIŪNIJOJE, VILKAVIŠKIO RAJONE, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB „EMNOSTAR“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – NETINKAMŲ NAUDOTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ DEMONTAVIMAS IR SAUGOJIMAS – VERPĖJŲ G. JUNGĖNŲ K., KALVARIJOS SEN., KALVARIJOS SAV. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB „K&D AUTO“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – NETINKAMŲ NAUDOTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ DEMONTAVIMAS IR SAUGOJIMAS – ALYTAUS G.18, KALVARIJOJE, KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB „AURELITAS“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS KUDIRKOS NAUMIESČIO G. 2, KYBARTUOSE, VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL NAUJAI PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – 10 000 PARŠELIŲ AUGINIMAS KALVARIJOS KIAULIŲ KOMPLEKSE (PADALINYS 06)
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – PILVIŠKIŲ NUOTEKŲ VALYKLOS STOTIES G. 15 A REKONSTRUKCIJA –POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – KAIMO TURIZMAS – REKETIJOS KAIME, LIUBAVO SENIŪNIJOJE, KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – IGLIAUKOS KAIMO VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS IR GYVENAMOSIOS APLINKOS GERINIMAS – IGLIAUKOS KAIME, IGLIAUKOS SENIŪNIJOJE, MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – KAZLŲ RŪDOS MIESTO APLINKKELIO STATYBA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB „AURELITAS“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – NETINKAMŲ NAUDOTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ DEMONTAVIMAS IR SAUGOJIMAS – KUDIRKOS NAUMIESČIO G. 2, KYBARTUOSE
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – 250 KW GALIOS VĖJO ELEKTRINĖS RŪKŠTĖNŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. GALIOS PADIDINIMAS IKI 350 KW - POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – 250 KW GALIOS VĖJO ELEKTRINĖS RŪKŠTĖNŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. GALIOS PADIDINIMAS IKI 350 KW - POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – 250 KW GALIOS VĖJO ELEKTRINĖS RŪKŠTĖNŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. GALIOS PADIDINIMAS IKI 350 KW - POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – UAB „ŽVIRGŽDAIČIŲ ENERGIJA“ 60 MW SUMINĖS GALIOS VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ĮRENGIMAS ŠAKIŲ RAJONE – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL NAUJAI PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – 10 000 PARŠELIŲ AUGINIMAS KALVARIJOS KIAULIŲ KOMPLEKSE (PADALINYS 06) – UGNIAGESIŲ G. 20, JUSEVIČIŲ K., KALVARIJOS SEN., KALVARIJOS SAV., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – TRIUŠIŲ AUGINIMAS – MOKYKLOS G. 22, LIEPALOTŲ KAIME, LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE,, ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ARDYMAS RANKINIU BŪDU – JOTIJOS G. 2, VALENČIŪNŲ KAIME, ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - 250 KW GALIOS VĖJO ELEKTRINĖS RŪKŠTĖNŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (SKLYPO KADASTRINIS NR. 3950/0001:127) GALIOS PADIDINIMAS IKI 350 KW POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - 250 KW GALIOS VĖJO ELEKTRINĖS, ESANČIOS BERŽINIŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (SKLYPO KADASTRINIS NR. 3920/0004:79), GALIOS PADIDINIMAS IKI 350 KW POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - 250 KW GALIOS VĖJO ELEKTRINĖS, ESANČIOS RŪKŠTĖNŲ K., GRAŽIŠKIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV. (SKLYPO KADASTRINIS NR. 3950/0001:1030) GALIOS PADIDINIMAS IKI 350 KW POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - VIEŠBUČIO – MOTELIO, SERVISO IR PLOVYKLOS STATYBA - PUSKELNIŲ KAIME, SASNAVOS SENIŪNIJOJE, MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS–ŠILUMOS IR ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA IŠ BIODUJŲ, SUSIDARANČIŲ KUKURŪZŲ SILOSO BEI KIAULIŲ MĖŠLO FERMENTACIJOS METU–SIRVYDŲ KAIME, LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE, ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB „SWEDSPAN GIRIŲ BIZONAS“, PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - MEDIENOS DROŽLIŲ PLOKŠČIŲ GAMYBOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS IR MODERNIZAVIMAS - GEDIMINO G. 1, KAZLŲ RŪDOJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB “ŠAKIŲ VANDENYS” PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - KIDULIŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA - POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB “ŠAKIŲ VANDENYS” PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - KRIŪKŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA - POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB “SUVALKIJOS BIO ENERGIJA” PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – BIODUJŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ STATYBA IR EKSPLOATACIJA - KAROLAUKIO G. 3, NENDRINIŠKIŲ KAIME, MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB "FERUM LT" PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - NEIŠARDYTŲ IR NUKENKSMINTŲ EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ (ENTP) SURINKIMAS, LAIKYMAS, IR APDOROJIMAS - KAUNO G. 46, GIRĖNUOSE, ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB “ŠAKIŲ VANDENYS” PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – GRIŠKABŪDŽIO BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA - POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB “VĖJO BOKŠTAI” 250 KW NOMINALIOS GENERUOJAMOS GALIOS VĖJO JĖGAINĖS STATYBOS VARTŲ KAIME, VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB “ŠAKIŲ VANDENYS” PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - PLOKŠČIŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA - POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB “SŪDUVOS KALVA” PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS -VILKAVIŠKIO RAJONO TOTORKIEMIO ŽVYRO TELKINIO I SKLYPO NAUJO PLOTO NAUDOJIMAS - POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
UAB „Remanda“ planuojamai ūkinei veiklai – Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) demontavimo dirbtuvės - poveikio aplinkai vertinimas nėra būtinas
2012-10-24 Biodujų gamybos įrenginių statyba ir eksploatacija
2012-10-04 Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas ruožo nuo 40,950 iki 52,100 km rekonstravimas
2012-10-04 UAB „Dameta“ planuojamai ūkinei veiklai – Akmens anglies iškrovimas iš geležinkelio vagonų, dalinis sandėliavimas ir pakrovimas į autotransportą, rūšiuojant į smulkias ir stambias frakcijas
2012-09-27 UAB „ERVB“ planuojamai ūkinei veiklai – Kalvarijos dvaro sodybos (išaiškinamo architektūros paminklo IP 411 At teritorija) vandens malūno ir kitų priklausinių (pastatų) atstatymas, pritaikant komerciniams ir rekreaciniams tikslams
ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB "LINARDA" NETINKAMŲ EKSPLOATUOTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ DEMONTAVIMO VEIKLOS TRAKIŠKIŲ K., MARIJAMPOLĖS SEN. MARIJAMPOLĖS SAV. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBOS SKAISTAKAIMIO KAIME, GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOJE, ŠAKIŲ RAJONE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS IŠVADA DĖL ČISAVOS GRUNTO KARJERO EKSPLOATACIJOS ČISAVOS KAIME, SASNAVOS SENIŪNIJOJE, MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
2012-07-24 Nr.(PAVNS)-X3-616 Atrankos išvada dėl nuotekų valyklos statybos Igliaukos gyvenvietėje, Marijampolės savivaldybėje.
2012-07-24 Nr.(PAVNS)-X3-617 Atrankos išvada dėl nuotekų valymo įrenginių statybos Liudvinavo gyvenvietėje, Marijampolės savivaldybėje.
2012-07-13 Nr.(PAVNS)-X3-585 Atrankos išvada dėl žaliųjų atliekų tarpinio sandėliavimo aikštelės įrengimo Skaistaka
2012-07-11 Nr.(PAVNS)-X3-584 Atrankos išvada dėl nuotekų valymo įrenginių statybos Skaistakaimio kaime, Gelgaudiškio seniūnijoje, Šakių rajone.
2012-07-09 Nr.(PAVNS)-X3-574 Atrankos išvada dėl UAB "Swespan Girių Bizonas" planuojamos biokuro jėgainės Gedinimo g. 1, Kazlų Rūdoje instaliuotos galios didinimo poveikio aplinkai vertinimo
2012-07-03 Nr. (PAVNS)-X3-564 Atrankos išvada dėl ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos Kazliškių k., Kazlų Rūdos sav. poveikio aplinkai vertinimo
2012-07-03 (Nr.PANVS)-X3-563 Atrankos išvada dėl ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos Salaperaugio kaime, Kalvarijos sav., poveikio aplinkai vertinimo
UAB „CAR PARTS“ planuojamai ūkinei veiklai – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas, Meškučių kaime, Marijampolės savivaldybėje
Višakio Rūdos kaimo kapinių teritorijos sutvarkymas ir sklypo suformavimas
Kazlų Rūdos miesto kapinių išplėtimas
Bagotosios kaimo kapinių sutvarkymas ir sklypo suformavimas
Ąžuolų Būdos kaimo kapinių esamos bei naujai planuojamos teritorijos sklypų suformavimas ir sutvarkymas
Plioplių kaimo kapinių sutvarkymas ir sklypo formavimas
Plutiškių kaimo kapinių teritorijos sutvarkymas ir sklypo suformavimas
Gaisrių kaimo kapinių teritorijos sutvarkymas ir sklypo suformavimas
Marijampolės katilinės mazuto talpyklų Nr. 5 ir Nr. 6 rekonstravimas pritaikant naftos produktų terminalo paskirčiai Gamyklų g. 8, Marijampolėje
UAB „AUTOSAUGA“ planuojamai ūkinei veiklai – Prekybos centro statyba
Galutinė atrankos išvada dėl UAB „Marijampolės pieno konservai“ Kalvarijos pieno miltelių gamybos cecho nuotekų valymo įrenginių kapitalinio remonto planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
Kalvarijos pieno miltelių gamybos cecho nuotekų valymo įrenginių kapitalinis remontas Vytauto g. 79, Kalvarijoje
Esamų pastatų rekonstravimas įrengiant maisto priedų ir cheminių medžiagų sandėlius
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas
GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „MARIJAMPOLĖS ŠILUMA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Graužinių žvyro telkinio naujo ploto naudojimas, Vilkaviškio rajono savivaldybėje
Kempingo Marių parke plėtra, Marijampolėje
Dervos siurblinės pastato ir inžinerinių tinklų statyba, Gedimino g. 1, Kazlų Rūda
Vėjo elektrinės (jėgainės) statyba, Vaiponiškės kaime, Sangrūdos seniūnijoje, Kalvarijos savivaldybėje
Vėjo elektrinių (jėgainių) statyba, Trumpalių kaime, Sangrūdos seniūnijoje, Kalvarijos savivaldybėje
Vėjo elektrinės (jėgainės) statyba, Zovodos kaime, Sangrūdos seniūnijoje, Kalvarijos savivaldybėje
Vėjo elektrinės (jėgainės) statyba, Kazlavo kaime, Liubavo seniūnijoje, Kalvarijos savivaldybėje
vėjo elektrinės (jėgainės) statyba, Kazlavo kaime, Liubavo seniūnijoje, Kalvarijos savivaldybėje
Kybartų miesto parko sutvarkymas
Biodujas naudojančios kogeneracinės elektrinės įrengimas Kazlų Rūdoje
Buitinių nuotekų tinklų plėtra Šakių rajone (K. Naumiestyje ir Būblelių kaime)
Kompleksinis buvusio karinio miestelio teritorijos tarp Vytauto, Geležinkelio ir Gen. A. Gustaičio gatvių sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų ir verslo reikmėms
Trumpalaikio apgyvendinimo paslaugos - 20 vietų motelio su 20 vietų automobilių aikštele statyba, Kazlų Rūdos savivaldybėje
249 kW suminės galios saulės elektrinės statyba, Kazlų Rūdos savivaldybėje
Buitinių nuotekų tinklų plėtra Šakių aglomeracijoje (Šakių mieste, Giedručių, Girėnų ir Striūpų kaimuose)
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2610 Kazlų Rūda-Pažėrai ruožo nuo 5,136 iki 10,474 km rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje
20 vietų poilsio pastatų statyba, Kazlų I kaime, Kazlų Rūdos seniūnijoje, Kazlų Rūdos savivaldybėje
Kompleksinis Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymas Marijampolės mieste
249 kW suminės galios saulės elektrinės statyba Kazlų Rūdos savivaldybėje
249 kW suminės galios saulės elektrinės statyba, Kazlų Rūdos savivaldybėje
vėjo elektrinės (jėgainės) statyba, Kazlavo kaime, Liubavo seniūnijoje, Kalvarijos savivaldybėje
vėjo elektrinės (jėgainės) statyba, Vaiponiškės kaime, Sangrūdos seniūnijoje, Kalvarijos savivaldybėje
vėjo elektrinės (jėgainės) statyba, Zovodos kaime, Sangrūdos seniūnijoje, Kalvarijos savivaldybėje
vėjo elektrinių (jėgainių) statyba, Trumpalių kaime, Sangrūdos seniūnijoje, Kalvarijos savivaldybėje
Elektros energijos gamybos pajėgumų plėtra
Elektros energijos gamybos pajėgumų plėtra
Plutiškių tvenkinio, esančio Plutiškės kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje, būklės gerinimas
Kazlų tvenkinio, esančio Kazlų kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje, būklės gerinimas
Jūrės tvenkinio, esančio Kazlų Rūdos savivaldybėje, būklės gerinimas
Gudelių tvenkinio, esančio Gudelių kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje, būklės gerinimas
Infrastruktūra Šakių rajono savivaldybėje
Plutiškių seniūnijos, Subačiškės kaimo gatvių ir kelio rekonstrukcija
2 MW galingumo saulės fotovoltinės elektrinės statyba, Totorkiemio k., Vilkaviškio raj. sav.
Šakių Gimnazijos gatvės katilinės modernizavimas, keičiant naudojamą kurą į biokurą
Kaimo turizmo sodybos statyba - Kalnynų kaime, Gudelių seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje
Benzino, dyzelino ir suskystintų dujų degalinės su automobilių statyba, Brazavo kaime, Kalvarijos seniūnijoje, Kalvarijos savivaldybėje
Kaimo turizmo sodybos statyba, Kretkampio kaime , Lekėčių seniūnijoje, Šakių rajono savivaldybėje
Kaimo turizmo sodybos statyba, Juškakaimių kaime, Slavikų seniūnijoje, Šakių rajono savivaldybėje
Termofikacinės elektrinės, naudojančios atsinaujinančius energijos išteklius statyba Marijampolės mieste.
Kazlų Rūdos miesto katilinė, Valančiaus g. 15, Kazlų Rūdoje.
1,5 MW galios vėjo elektrinės statyba, Šuopų kaime, Sintautų seniūnijoje, Šakių rajone
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba, Trakiškių kaime, Marijampolės seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba, Skaisčiūnų kaime, Marijampolės seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje
99 kW galingumo saulės fotovoltinės elektrinės statyba, Brazavo kaime, Kalvarijos savivaldybėje
99 kW galingumo saulės fotovoltinės elektrinės statyba, Brazavo kaime, Kalvarijos savivaldybėje
99 kW galingumo saulės fotovoltinės elektrinės statyba, Brazavo kaime, Kalvarijos savivaldybėje
99 kW galingumo saulės fotovoltinės elektrinės statyba, Brazavo kaime, Kalvarijos savivaldybėje
99 kW galingumo saulės fotovoltinės elektrinės statyba, Brazavo kaime, Kalvarijos savivaldybėje
99 kW galingumo saulės fotovoltinės elektrinės statyba, Brazavo kaime, Kalvarijos savivaldybėje
Vienbučių ir dvibučių namų statyba, Vilkeliškių kaime, Šakių rajono savivaldybėje
Teminis nuotykių parkas Kazlų Rūdoje
Transporto priemonių laikymo sandėlio statyba Trakiškių kaime, Marijampolės savivaldybėje
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statyba Skaisčiūnų kaime, Marijampolės seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kalvarijos savivaldybėje (Kalvarijoje, Jungėnuose – Mikalaukoje)
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kalvarijos savivaldybėje (Jusevičių gyv.)
0,48 ha 190 vietų automobilių stovėjimo aikštelės statyba Sasnavos g. 72A , Marijampolėje
sklypo viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui prie Stebuliškių tvenkinio, Liudvinavo kaime, Liudvinavo seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje įrengimas
skvero viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui įrengimas, Šventragio kaime, Igliaukos seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje
skvero viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui įrengimas Meškučių kaime, Marijampolės seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje
5.0 ha skvero viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui įrengimas Liudvinavo miestelyje, Igliaukos seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje
4 ha skvero viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui įrengimas Liudvinavo miestelyje, Igliaukos seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje
Termofikacinės elektrinės, naudojančios atsinaujinančius energijos išteklius statyba Marijampolės mieste
biodujas naudojančios kogeneracinės elektrinės įrengimas Gedimino g. 1, Kazlų Rūdoje ir bioreaktorių su priklausiniais statyba Muriniškės kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje
Efektyvios biokuru kūrenamos katilinės statyba Kazlų Rūdoje
12,5 MW Kazlų Rūdos miesto katilinės, M. Valančiaus g., Kazlų Rūdos mieste statyba
136 vietų karvidės su veršiavimosi skyriumi, veršide ir pagalbinėmis patalpomis, 4000 tonų talpos bokštinio sandėlio, administracinio pastato statyba Voniškių kaime, Plokščių seniūnijoje, Šakių rajono savivaldybėje
Mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba, Kirmėlinės kaime, Marijampolės seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje
UAB "Žvirgždaičių energija" 60 MW suminės galios vėjo jėgainių parko įrengimas Šakių rajone
Šakių rajono griovių bei jų hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija
Kaimo turizmo paslaugų ir jas atitinkančių pramogų vystymas Kalnynų kaime, Marijampolės savivaldybėje
Mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba, Pietarių kaime, Marijampolės savivaldybėje
Mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba, Orijos kaime, Kalvarijos savivaldybėje
Pienininkystės ūkio nauja statyba, Margavos kaime, Kriūkų seniūnijoje, Šakių rajono savivaldybėje
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statyba Ryto g. 1, Girėnų kaime, Šakių rajono savivaldybėje
Planuojama įrengti ir naudoti Vilkaviškio rajono Duonelaičių žvyro telkinį Duonelaičių kaime, Gražiškių seniūnijoje, Vilkaviškio rajono savivaldybėje
Gabartų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcija
Melioracijos statinių rekonstrukcija Dambavos, Laukiniškių, Išdagų, Beržupių, Endziulių, Noreikupių, Šiaudiniškės, Užuoganių ir Gaisrų kaimuose
Mažųjų Šelvių kaimo melioracijos sitemų naudotojų asociacijos narių sklypų melioracijos sistemų rekonstrukcija Vilkaviškio rajono savivaldybėje
Galakaušių kaimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija Vilkaviškio rajono savivaldybėje
Dalies melioracijos statinių remontas ir rekonstrukcija Šakių rajono Gerdžiūnų, Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių kadastrinėse vietovėse
Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Šakių rajono drenažas“ narių žemės sklypų melioracijos sistemų rekonstrukcija Šakių rajono savivaldybėje
Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Sudargas“ planuojamai ūkinei veiklai – dalies melioracijos statinių remontas ir rekonstrukcija Šakių rajono savivaldybės Kidulių, Sudargo, Slavikų ir Gelgaudiškio kadastrinėse vietovėse
UAB „Užvadas“ planuojamai ūkinei veiklai „Draugiškos aplinkai alternatyvios energijos gamybos iš šalutinių produktų ir antrinių žaliavų mokslo tyrimo taikomajai veiklai technologijų parko“ sukūrimas
1500 kW galingumo fotoelektrinės (saulės) jėgainės statyba, Živavodės kaime, Igliaukos seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statyba Striūpų kaime, Šakių rajono savivaldybėje
60 MW suminės galios vėjo jėgainių parko įrengimas Šakių rajono savivaldybėje
Šakių rajono Kidulių, Slavikų, Voverių, Gotlybiškių, Išdagų kadastrinių vietovių dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija
Dalies melioracijos statinių remontas ir rekonstrukcija Šakių rajono Giedručių ir Išdagų, Voverių ir Liepalotų kadastrinėse vietovėse
Dalies melioracijos statinių remontas ir rekonstrukcija Šakių rajono Giedručių ir Išdagų kadastrinėse vietovėse
Šakių rajono Barzdų ir Baltrušių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija
UAB „Saerimner“ planuojamai veiklai - pagrindinių tvartų ir priklausinių išorės rekonstrukcija bei mėšlo apdorojimo ir tvarkymo technologijos modernizavimas
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statyba –Šerninės kaime, Kazlų Rūdos seniūnijoje, Kazlų Rūdos savivaldybėje
Menkupių žvyro telkinio naujo ploto bei papildomai išžvalgytų išteklių į gylį naudojimas Menkupių kaime, Sangrūdos seniūnijoje, Kalvarijos savivaldybėje
Skvero viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui įrengimui Želsvos kaime, Liudvinavo seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje
Skvero viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui įrengimui Buktos kaime, Liudvinavo seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje
Skvero su sporto aikštelėmis viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui įrengimui Padovinio kaime, Liudvinavo seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje
Skvero viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui įrengimui Šventragio kaime, Igliaukos seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje
Šakių rajono Girėnų kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija
Šeimenos seniūnijos dalies melioracijos sistemų rekonstravimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje
naudingųjų iškasenų gavyba, numatant įrengti žvyro karjerą Zovodos kaime, Sangrūdos seniūnijoje, Kalvarijos savivaldybėje
800 kW galingumo fotoelektrinės (saulės) jėgainės statyba, Rugiagėlių kaime, Keturvalakių seniūnijoje, Vilkaviškio rajono savivaldybėje
UAB „Užvadas“ planuojamai ūkinei veiklai „Draugiškos aplinkai alternatyvios energijos gamybos iš šalutinių produktų ir antrinių žaliavų mokslo tyrimo taikomajai veiklai technologijų parko“ sukūrimas
Vaitiekupių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcija Šakių rajono savivaldybėje
Gudkaimio melioracijos įrenginių naudotojų asociacijos nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija Vilkaviškio rajono savivaldybėje
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Būdviečių kaime, Akmenynų seniūnijoje, Kalvarijos savivaldybėje
250 kW galingumo saulės jėgainės statyba, Viltrakių kaime, (sklypo kadastrinis Nr. 8496/0006:173) Šakių rajono savivaldybėje
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Kiaulupių kaime, (sklypo kadastrinis Nr. 8443/0003:199) Šakių rajono savivaldybėje
Kompleksiniam Poezijos parko teritorijos sutvarkymui Marijampolės mieste
UAB "Šakių hidrotechnika" planuojamai veiklai - Kidulių smėlio telkinio II sklypo naujo ploto naudojimas
UAB „Manvela“ planuojamai ūkinei veiklai – 99 kW galingumo fotoelektrinės (saulės) jėgainės statyba, Tautkaičių kaime, (sklypo kadastrinis Nr. 5168/0005:437) Marijampolės savivaldybėje
UAB „Marijampolės pieno konservai“ planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Marijampolės pieno konservai“ žaliavinio pieno perdirbimas ir pieno produktų gamyba didinant esamus pajėgumus – Kauno g. 114, Marijampolėje
Petro Ambrazevičius planuojamai ūkinei veiklai – mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba – Liepynų kaime, Liudvinavo seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje
Jurgitos Paškevičienės ir Audriaus Paškevičiaus planuojamai ūkinei veiklai – krovininių automobilių autoserviso su plovykla statyba – Mokolų Naujienos kaime, Šunskų seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje
Birutos Petrės Palionienės ir Antano Romo Palionio planuojamai ūkinei veiklai – mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba – Šilgalių kaime, Šakių rajono savivaldybėje
Bebruliškės kaimo viešosios infrastruktūros ir aplinkos gerinimas; Būdos kaimo viešosios infrastruktūros ir aplinkos gerinimas; Jūrės miestelio viešosios infrastruktūros ir aplinkos gerinimas – Kazlų Rūdos savivaldybėje
Užgirių žemės ūkio bendrovės planuojamai ūkinei veiklai – biodujų kogeracinės jėgainės, kuri gamins elektrą ir šilumą naudojant kukurūzų silosą statyba – Prodobolės kaime, Liudvinavo seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje
Lukšių žemės ūkio bendrovės planuojamai ūkinei veiklai – 500 kWh elektrinės ir 600 kWh šiluminės galios biodujų jėgainės statyba – Tubelių kaime, Lukšių seniūnijoje, Šakių rajono savivaldybėje
Raimondos Neniškienės planuojamai veiklai – mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba - prie Šešupės g., Mokolų kaime Marijampolės savivaldybėje
Mindaugo Bartoškos planuojamai veiklai - netinkamų eksploatuoti transporto priemonių demontavimo aikštelės įrengimas ir naudotų automobilių atsarginių detalių prekyba
UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ planuojamai ūkinei veiklai – Marijampolės regiono komunalinių atliekų srauto apdorojimas mechaninio biologinio apdirbimo (MBA) įrenginiuose
UAB „Marijampolės pieno konservai“ Pieno gamybos cecho planuojamai ūkinei veiklai – pieno perdirbimo ir grietinėlės bei pieno miltelių gamyba didinant esamus pajėgumus – Vytauto g. 74, Kalvarijoje
Šakių rajono savivaldybės administracijos planuojamai veiklai - trumpalaikio poilsio statinių statyba
Kalvarijos savivaldybės administracijos planuojamai ūkinei veiklai – sporto salės rekonstrukcija
Marijonų vienuolyno pritaikymas turizmo reikmėms ir turizmo informacijos centro įrengimas dirbtuvių pastate, Marijampolės Atv 365 Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios pritaikymas turizmo reikmėms
Viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro planuojamai ūkinei veiklai – informacinių ir paslaugų kelio ženklų įrengimas, pagal paruoštas ženklų išdėstymo schemas
Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro planuojamai ūkinei veiklai – Paežerių dvaro restauravimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėms
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka planuojamai ūkinei veiklai – bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai
Šakių rajono savivaldybės administracijos planuojamai ūkinei veiklai – Šešupės upės baseino gamtosaugos situacijos gerinimas stiprinant priešgaisrinę teritorijos saugą
Kalvarijos Švč. Marijos vardo parapijos planuojamai ūkinei veiklai – Bažnyčios stogo ir fasadų restauravimo darbai
Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos ligoninės planuojamai ūkinei veiklai – VšĮ Kazlų Rūdos ligoninės infrastruktūros skirtos priėmimo - skubios pagalbos, rentgeno paslaugoms teikti gerinimas
UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ planuojamai ūkinei veiklai – naujų biokuru kūrenamų katilų šilumos energijos gamybai įrengimas Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje
Karolio Stasiukyno planuojamai veiklai - logistikos centro statyba Kantališkių kaime, Marijampolės savivaldybėje
Eugenijos Elenos Bakienės planuojamai veiklai - 20 vietų poilsio namų ir 10 vietų automobilių stovėjimo aikštelės statyba , Jūrės kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MIŠKŲ PATIKRINIMAS
Viešosios įstaigos Šakių ligoninės planuojamai ūkinei veiklai – chirurgijos ir reanimacijos skyrių remontas
Vilkaviškio muzikos mokyklos planuojamai ūkinei veiklai – mokymo sąlygų pagerinimas
Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninė planuojamai ūkinei veiklai – 3D4/pb (chirurginio) korpuso III aukšto ir 2D5/pb (terapinio) korpuso III, IV, V aukštų paprastasis remontas
30 kW galingumo fotoelektrinės (saulės) jėgainės statyba, Lepšių kaime, Šakių rajono savivaldybėje
1000 m2 prekybinės paskirties pastato (didmeninei prekybai statybinėmis metalo konstrukcijomis) ir automobilių stovėjimo aikštelės statyba Trakiškių kaime, Marijampolės seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje
5,3 MW vandens šildymo katilo bei skysto kuro rezervuaro statyba, Kazlų Rūdos katilinės rekonstrukcijos metu
UAB „SUBARĖ“ netinkamų eksploatuoti transporto priemonių demontavimo aikštelės veiklai, Antanavo kaime, Antanavo seniūnijoje, Kazlų Rūdos savivaldybėje
UAB „Vilkdara“ netinkamų eksploatuoti transporto priemonių demontavimo aikštelės planuojamai veiklai, Pramonės g. 6, Vilkaviškyje
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Grajauskų kaime, Bartninkų seniūnijoje , Vilkaviškio rajono savivaldybėje
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Skroblų kaime, Bartninkų seniūnijoje , Vilkaviškio rajono savivaldybėje
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Beržinių kaime, Gražiškių seniūnijoje , Vilkaviškio rajono savivaldybėje
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Rūkštėnų kaime, Gražiškių seniūnijoje , Vilkaviškio rajono savivaldybėje
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Gražiškių miestelyje, Gražiškių seniūnijoje , Vilkaviškio rajono savivaldybėje
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Rūkštėnų kaime, Gražiškių seniūnijoje , Vilkaviškio rajono savivaldybėje
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Vidgirių kaime, Gražiškių seniūnijoje , Vilkaviškio rajono savivaldybėje
Kompleksiniam Vytauto, Sodo, P. Armino ir P. Kriaučiūno gatvių atkarpų su prieigomis (Vytauto didžiojo parku) viešųjų erdvių sutvarkymui Marijampolės mieste
Nauja atranka Šakiu m savartyno uždarymui
Nauja atranka Kudirkos Naumiesčio sąvartyno uždarymui
Galutinė atrankos išvada dėl UAB Sistem Balčiūnų kiaulių komplekso tvartų rekonstrukcijos
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Pentiškių kaime, Griškabūdžio seniūnijoje, Šakių rajono savivaldybėje
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Pentiškių kaime, Griškabūdžio seniūnijoje, Šakių rajono savivaldybėje
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Pliorišių kaime, Slavikų seniūnijoje, Šakių rajono savivaldybėje
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Juodupėnų kaime, Klausučių seniūnijoje, Vilkaviškio rajono savivaldybėje
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Andriškių kaime, Klausučių seniūnijoje, Vilkaviškio rajono savivaldybėje
Gamybinės bazės modernizavimas pagal Europos Sąjungos standartus (pienininkystės ūkio komplekso rekonstrukcija ir statyba) Mikalaukos kaime, Kalvarijos seniūnijoje, Kalvarijos savivaldybėje
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Budviečių kaime, Akmenynų seniūnijoje, Kalvarijos savivaldybėje
kaimo turizmo sodybos įkūrimui, Karalkrėslio kaime, Pajevonio seniūnijoje, Vilkaviškio rajono savivaldybėje
600 kW galingumo fotoelektrinės (saulės) jėgainės statyba, Rugiagėlių kaime, Keturvalakių seniūnijoje, Vilkaviškio rajono savivaldybėje
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Graužinių kaime, Gražiškių seniūnijoje, Vilkaviškio rajono savivaldybėje
Šakių rajono savivaldybės infrastruktūra
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Pervazninkų kaime, Sudargo seniūnijoje , Šakių rajono savivaldybėje
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Pervazninkų kaime, Sudargo seniūnijoje , Šakių rajono savivaldybėje
Marijampolės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Užsienių kaime, Sintautų seniūnijoje , Šakių rajono savivaldybėje
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Vartų kaime, Bartninkų seniūnijoje , Vilkaviškio rajono savivaldybėje
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Užsienių kaime, Sintautų seniūnijoje , Šakių rajono savivaldybėje
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Pentiškių kaime, Griškabūdžio seniūnijoje , Šakių rajono savivaldybėje
Žalgirio kvartalo t. y. P. Kriaučiūno, Rasų, Santarvės, Pievų, J. Vailokaičio, Žalgirio g. Šakiuose, Kermuškalnio g. Griškabūdžio miest., Kubilių kaimo kelio Plokščių sen. rekonstrukcijai
99 kW galingumo fotovoltinės (saulės) jėgainės statyba, Pietarių kaime, Marijampolės savivaldybėje
1500 kW galingumo fotoelektrinės (saulės) jėgainės statyba, Geruliškės kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje
Vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklų išplėtimas Kazlų Rūdoje (III etapas)
dviejų vėjo jėgainių po 250 kW statybai Brazavo kaime, Kalvarijos savivaldybėje
2 fotoelektrinių (saulės) (200 kW galingumo) statybai, Kazlavo kaime, Kalvarijos savivaldybėje
UAB „Sistem“ planuojamai veiklai kiaulių komplekso tvartų rekonstrukcijai, Balčiūnų kaime, Pilviškių seniūnijoje, Vilkaviškio rajono savivaldybėje
Kempingo ir poilsiavietės statybai, Orijos kaime, Kalvarijos seniūnijoje, Kalvarijos savivaldybėje
Kelio Nr.136 Vinčai – Pilviškiai - Vilkaviškis 17,70 km žiedinės sankryžos su keliu Nr. 187 Gižai - Pilviškiai įrengimui, kelio Nr. 137 Pilviškiai – Šakiai - Jurbarkas 17,44 km sankryžos su keliu Nr. 1912 rekonstrukcija
99 kW galingumo fotoelektrinės (saulės) jėgainės statyba, Tautkaičių kaime, Marijampolės savivaldybėje
2 x 99 kW galingumo fotoelektrinių (saulės) jėgainių statyba, Molupio kaime, Marijampolės savivaldybėje
Gudelių miestelio susisiekimo infrastruktūros objektų bei automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir atnaujinimas
Burgaičių karvidžių gamybinio centro rekonstrukcija, Burgaičių kaime, Šakių rajono savivaldybėje
Vilkaviškio (Pavembrių) sąvartyno uždarymas, Pavembrių kaime, Vilkaviškio rajono savivaldybėje
Kybartų sąvartyno uždarymas, Virbalio Miesto Laukų kaime, Vilkaviškio rajono savivaldybėje
Šakių miesto sąvartyno uždarymas, Plėgų kaime, Šakių rajono savivaldybėje
Kazlų Rūdos sąvartyno uždarymas, Eglinčiškių kaime, Kazlų Rūdos seniūnijoje, Kazlų Rūdos savivaldybėje
12 nelegalių sąvartynų sutvarkymas atliekas išvežant į Marijampolės regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną
„Biologiškai suyrančių sodų ir parkų atliekų kompostavimas” Ringovėlės kaime, Marijampolės seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje
„Biologiškai suyrančių sodų ir parkų atliekų kompostavimas” Eglinčiškių kaime, Kazlų Rūdos seniūnijoje, Kazlų Rūdos savivaldybėje
„Biologiškai suyrančių sodų ir parkų atliekų kompostavimas” Kušliškių kaime, Kalvarijos seniūnijoje, Kalvarijos savivaldybėje
Biologiškai suyrančių sodų ir parkų atliekų kompostavimas” Plėgų kaime, Lukšių seniūnijoje, Šakių rajono savivaldybėje
250 kW galingumo vėjo jėgainės statyba, Sūsnykų kaime, Kalvarijos savivaldybėje
Gudelių miestelio susisiekimo infrastruktūros objektų bei automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir atnaujinimas
Sasnavos miestelio pėsčiųjų ir dviračių takų bei automobilių stovėjimo aikštelių sutvarkymas
Atrankos išvada planuojaimai ūkinei veiklai - Marijampolės miesto lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ modernizavimas
Atrankos išvada planuojaimai ūkinei veiklai - parkas Liudvinavo miestelio gyventojų ir svečių poilsiui ir rekreacijai
Atrankos išvada planuojamai ūkinei veiklai - Vilkaviškio rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimas bei naujos statybos darbai
Atrankos išvada planuojaimai ūkinei veiklai - parkas Šunskų miestelio gyventojų ir svečių poilsiui ir rekreacijai
Atrankos išvada planuojamai ūkinei veiklai - Kazlų Rūdos miesto V. Borisevičiaus, Esperanto, Taikos, Lietuvaičio, Šilo ir Marijampolės gatvių rekonstrukcija bei kelio Jūrės miestelis – Kazlų Rūda asfaltavimas
Atrankos išvada pramonės ir sandėliavimo paskirties objektų statybai Narto Naujienos kaime, Liudvinavo seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje
Atrankos išvada dėl UAB "Vėjininkystė" planuojamos ūkinės veiklos - 225 kW galingumo vėjo jėgainės statybos Mišiurkės kaime , Šakių rajono savivaldybėje
Atrankos išvada dėl UAB "Vėjo nauda" planuojamos ūkinės veiklos - 225 kW galingumo vėjo jėgainės statybos Lepoldavos kaime, Šakių rajono savivaldybėje
Atrankos išvada dėl UAB "NAVKO" planuojamos ūkinės veiklos - 250 kW vėjo jėgainės statyba Cyrailės kaime Kalvarijos savivaldybėje
Atrankos išvada dėl UAB "Sūduvos vandenys" planuojamos ūkinės veiklos - Marijampolės dumblo apdorojimo įrenginių statyba